شیشه سکوریت

شیشه سکوریت در جائیکه استحکام، مقاومت در مقابل حرارت و ایمنی مورد نظر باشد قابل استفاده می‌باشد.

هنگامی که پارامترهایی نظیر مقاومت مکانیکی و ایمنی اهمیت قابل ملاحظه پیدا می‌کند،

شیشه مقاوم‌سازی شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ساختمان‌سازی شیشه سکوریت برای سازه‌های بدون قاب برای صدمه نزدن به انسان قابل استفاده است.

از دیگر موارد می‌توان به استفاده در ادارات اشاره کرد.

صولاً در ادارات به دلیل اینکه در سیستم‌های مدرن ترجیح داده می‌شود

که فضاها به یکدیگر دید داشته باشند، استفاده از شیشه رایج شده است.

شیشه معمولی دارای خطرات بسیار زیادی است و در صورتی که آسیبی ببیند، خطر جانی زیادی دارد.

اما این نوع  خطر را تا حد زیادی رفع کرده و در صورت شکستن، به قطعات بسیار ریزی تبدیل می‌شود که خطر جانی ندارند.

Showing all 3 results